Service på pillefyr

ÖkoFEN laver topmoderne og stort set fuldautomatiske varmesystemer. Men da der er tale om tekniske løsninger, så vil der være behov for at udskifte sliddele og lave finjusteringer en gang imellem. Derfor bør man altid få et årligt serviceeftersyn af sit pillefyr. Men det er nu er ikke særegent for ÖkoFEN pillefyr, at der bør laves et årligt eftersyn. Det bør der på alle pillefyr.

De danske certificerede forhandlere tilbyder både service på de pillefyr, som de selv sælger og på allerede monterede pillefyr. Der findes forhandlere af ÖkoFEN i både Jylland, på Fyn og på Sjælland. Med et årligt serviceeftersyn af dit ÖkoFEN pillefyr er du sikret, at du har de mest optimale indstillinger og at alt fungerer, som det skal, så du får den højeste udnyttelsesgrad og at der ikke skabes unødigt slid på pillefyret, som både kan være dyrt i dele og i værste fald forkorter levetiden på pillefyret.

Hvordan foregår et servicebesøg?

Ved et servicebesøg kommer der en uddannet og erfaren tekniker ud til dig og tjekker dit pillefyr grundigt igennem. Hvis der er sliddele, som bør skiftes ud, vil du blive kontaktet (hvis ikke andet er aftalt), inden udskiftningen udføres. Når de certificerede forhandlere sender en tekniker ud, så er denne altid velforberedt og kommer i en velindrettet servicebil, som er ajourført med alle de dele, som man typisk skal bruge til service af den bestemte model. Efter et grundigt tjek af fyret udføres den almindelige vedligeholdelse af fyret.

Er der fast pris på et servicebesøg?

Der er forskellige grundpriser på de forskellige pillefyr. Dette skyldes, at det er forskelligt, hvor meget eller hvor lidt, der bør gennemgås ved det årlige besøg.
Den faste pris for et besøg indeholder de rutineopgaver og eventuelle forventelige udskiftninger, som teknikeren skal lave.
Men hvis der er dele på fyret, som er slidt eller direkte i stykker, så vil dette ikke være omfattet af grundprisen. Her vil teknikken kontakte dig med flere informationer og eventuel pris på reparation.

Priserne varierer fra forhandler til forhandler - men du kan få en idé om prisrammen ved at kigge på den danske importør Hedestokers hjemmeside - Du kan se aktuelle priser på servicebesøg her

Skal jeg være hjemme, når der skal laves service?

Nej du behøver ikke være hjemme. Teknikeren skal blot have adgang til fyrrummet, så hvis det er aflåst, skal du huske at låse det op eller aftale, hvor der ligger en nøgle.

Hvad omfatter et servicebesøg?

Et servicebesøg afhænger lidt at modellen af pillefyret men som eksempler kan nævnes f.eks. rens af pillebrænder, kontrol af elektriske dele, indstillinger og asketømning. Kort sagt så kontrolleres dit pillefyr grundigt igennem og det sikres, at alt er, som det skal være og at fyret kører så optimalt som muligt.

Hvad med en fast årlig aftale?

Det anbefales at tegne en fast årlig serviceaftale på ÖkoFEN pillefyr. Med en fast årlig aftale sikrer du dig at fyret bliver kigget regelmæssigt igennem og at du ikke overser kritiske elementer eller helt glemmer at få bestilt service til pillefyret.

Et pillefyr der er indstillet optimalt er billigere i drift, da der bliver brugt færre træpiller samt der dannes færre askeslagger. Den optimale forbrænding er mere hensigtsmæssig for miljøet, men den er også bedre for din varmeøkonomi. En anden og meget vigtig årsag er selvfølgelig, at når dit pillefyr kører præcist som det skal med en god og ren forbrænding, slider det mindre på fyret og en god lang levetid sikres.

SPAR PENGE MED ÖKOFEN TRÆPILLEFYR

ÖkoFEN træpillefyr kan halvere din varmeregning. Topmoderne, selvkørende, fuldautomatisk og kun et enkelt årligt service. Hedestoker er blevet importør og forhandler af ÖkoFEN pillefyr i Danmark – Et pillefyr der er så let at have, at du ikke opdager, at du har et pillefyr!

hedestoker